Hoppa till innehåll

Partners i ekosystemet

Vi ser FAST2 som hjärtat i verksamheten hos ledande fastighetsbolag både idag och i framtiden. Med denna centrala position i systemlandskapet och verksamhetsprocesserna är integrationer och bra samspel med andra system en självklarhet. Med rätt partner blir 1 + 1 = 3.

Från vänster: Gustav Stenbeck, Mestro – Kristin Berg, FAST2 – Petter Arvidsson, Avy

Är kommunikation med hyresgäster
viktigt för er? Nu har vi skapat ännu bättre förutsättningar för dialog.

Vill ni i realtid veta vad hyresgästerna tycker om den nyrenoverade lekplatsen, den senast utförda arbetsordern eller snabbt informera om specifika händelser i hyresgästens närområde och erbjuda boendepaket till den nyinflyttade? FAST2s samarbete med Avy höjer boendeupplevelsen och möjliggör just detta.

– ”Avys plattform för betal -och boendetjänster är ett steg i rätt riktning för fastighetsbranschen med funktioner som baseras på data och analys. På så sätt känner vi en trygghet i att det vi erbjuder våra kunder kommer att uppskattas av hyresgäster samtidigt som det skapar värde för fastighetsvärden” säger Kristin Berg VD FAST2.

Samarbetet är unikt och kommer att innebära en standardintegration delvis baserad på branschstandarden fastAPI och innebär att våra kunder som idag använder sig av FAST2 nu även kan erbjuda värdeskapande funktioner via en boendeapp. Funktionalitet som kan bestå av boendetjänster som läxhjälp, matleverans, elavtal, kundundersökningar och smart kommunikation är några exempel på vad som kommer att finnas i appen. Fastighetsägaren får möjlighet att stärka relationen ytterligare med sina hyresgäster och göra boendet enklare och tryggare, bara några klick bort.

Letar ni efter ett effektivt sätt att minska energikostnaden och förbättra er miljöpåverkan? Då har vi lösningen till er.

Att spara energi har länge varit en het fråga inom fastighetsbranschen och vi har historiskt saknat möjlighet att hjälpa våra kunder med detta. Vårt samarbete med Mestro innebär nu helt nya förutsättningar för att samla in, analysera och visualisera energidata genom vår plattform. Det möjliggör för våra kunder att driva sina fastigheter på ett än mer hållbart sätt.

Kunder kan genom portalen ta kontroll över sin energidata för att aktivt kunna göra hållbara val, minska sina kostnader och dela rapporter med intressenter. Det underlättar samarbetet mellan olika avdelningar då alla kan ha en samlad bild över företagets energianvändning. Bara genom att medvetandegöra energianvändning går det att förbättra beteendemönstret runt frågan och i förlängningen minska både energianvändning och kostnader. Integrationen mellan FAST2 och Mestro innebär även att det finns ett centralt register över fastigheter. Du behöver inte göra dubbelt arbete för att hålla fastighetslistan uppdaterad.

– ”Genom detta samarbetet kompletterar vi FAST2s redan breda utbud av tjänster för fastighetsägare med Mestros portal som bygger på hållbarhet, vilket känns helt rätt i tiden och kopplar väl an till våra kunders övergripande mål. Jag hoppas att vi med det här samarbetet, tillsammans med våra kunder, kommer att kunna utveckla och utmana hur hållbara beslut tas i framtiden” säger Kristin Berg, VD FAST2.

Visionen med samarbetet är att fortsätta innovera och utveckla hållbara digitala verktyg för Sveriges fastighetsägare.


Genom dessa samarbeten kan du som är kund till FAST2 få tillgång till unika funktioner som baseras på standardintegrationer mellan produkterna. Våra lösningar levereras som konfigurerbara molntjänster där underhåll, drift och support ingår. Smidigt att anpassa till er verksamhet samt att kostnader för införande och förvaltning är förutsägbara.

Vill ni veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss!