Hoppa till innehåll

Helsingborgshem – Expertanvändare i FAST2

På FAST2 är vi alltid intresserade av att få veta vad som händer hos våra kunder, vilka projekt som pågår, initiativ som är viktiga etc. Om det dessutom involverar oss på FAST2 som organisation eller hur vi gemensamt utvecklar verksamheten via systemet, ökar intresset ytterligare ett snäpp.

Under våren hörde vi talas om Helsingborgshems arbete med expertanvändare i FAST2. Vi blev nyfikna och ringde upp Mats Swala, IT-systemansvarig på Helsingborgshem.

– Tanken med expertanvändare har funnits i många år, berättar Mats Swala. Sen blev det mer aktuellt i höstas med testerna inför vårt versionslyft av FAST2-applikationen. Det blev ett rätt rejält versionslyft vi gjorde, från version 5.2 till 6.1. Det underlättade vid testerna då vi kunde fördela ut arbetet på flera medarbetare och dessutom ha experter på respektive process som kunde göra dem, berättar Mats vidare. Det skapade engagemang och gav en bra möjlighet att ta del av nyheter som kommer i samband med uppgraderingen.

Helsingborgshems XPRT’s

Helsingsborgshems XPRT ́s

Gruppen med expertanvändare består av ett 15-tal medarbetare som alla är duktiga på att använda systemet och tycker att det är kul. De arbetar alla i olika delar av företagets processer. Expertanvändarna kommer att bli involverade i nya projekt, delaktiga i nyutveckling och nya processer för att jobba smartare.

– Ambitionen är att ha löpande möten varannan månad, just nu kör vi digitala möten, säger Mats. På mötet pushar vi för vad man kan använda systemet till och vi hoppas få input från användarna kring vilken funktionalitet man saknar. Målet är att få en utvecklande dialog.

Kompetensutveckling

Helsingborgshems erbjuder alla anställda, inte bara expertanvändare, interna utbildningar i FAST2. Det finns en utbildningsplan som löper över året med grundutbildningar, repetitionsutbildningar och mer modulspecifika utbildningar, inom exempelvis Arbetsorder.

– Idag är det jag som håller i alla utbildningar, berättar Mats. Men under nästa år så kommer Therese och Lotta, expertanvändare inom området uthyrning och marknad, att ta över vissa utbildningar. Vi vill få fler i organisationen att känna ett ökat engagemang och få ökad kompetensutveckling. Vi har mycket kunskap i systemet men behöver bli bättre på att sprida den. Förutom att vi informerar via intranätet när det kommer nyheter i FAST2 så är även en expertanvändares roll att sprida kunskap vidare ut i organisationen, säger Mats. De finns där ifall det dyker upp frågor, och man kan stämma av med en expertanvändare innan man skapar upp ett supportärende.

I <3 FAST2

Projektets namn är mycket uppskattat av oss på FAST2. Vad är tanken bakom namnet?

– Det är viktigt att tänka positivt, säger Mats. Man ska tycka att det är roligt. Vi är ett väldigt bra team som jobbar med FAST2. På Alla hjärtans dag firade vi användarna och ett lyckat uppgraderingsprojekt med tårta – självklart fick den en egen logga. I år var vi också ett rekordstort gäng som skulle varit med på användarträffen, nu hoppas vi att den blir av i höst istället.