Hoppa till innehåll

FAST2 användardagar avslutade

Under två intensiva dagar samlades ett flertal bostadsfastighetsägare på Stenungsbaden med fokus på kunskap och best practice kring FAST2. Dagarna innehöll ett stort antal intressanta seminarier och diskussionsgrupper där deltagarna erbjöds möjligheter att lära sig av experter liksom att nätverka med branschkollegor för knyta värdefulla kontakter och utbyta idéer och erfarenheter.

SWG:s nordiska VD Mats Broman och vice VD Charlie Nordenstjerna bjöd på framtidsvisioner kring kommande produktutveckling och kompletterande produkter och digitaliseringstjänster för mer hållbar förvaltning av byggnadsinformation.

Dessutom delade Framtidenkoncernen, via Martin Sövig på Familjebostäder, generöst med sig av deras erfarenheter kring satsningen på en boende-app med fokus på att förbättra kommunikationen med hyresgästerna bland annat när det gäller ärendehantering kopplat till FAST2.

Stort tack till alla som kom och gjorde dagarna till en uppskattad mötesplats för bostadsfastighetsbranschen – det är nu vägen till förändring börjar!