Fastighetssystem med användaren i fokus

FAST2 Affärssystem är marknadsledande leverantör i Sverige av fastighetssystem. Våra värdeord är inkluderande, innovation, entusiasm och ansvar. Vi brinner för våra produkter och för att ge fastighetsbolag och bostadsbolag långsiktigt hållbara system och kundnära tjänster.

Vi är oberoende ur den aspekten att vi äger och utvecklar företaget och vår produkt själva. Vi är också oberoende ur aspekten teknisk plattform. FAST2 kan driftas på Microsoftplattform likväl som på Linux med MySQL databas. Användaren kan köra FAST2 i Windows, Linux eller Mac. Det ger kunden möjlighet att välja, och det är en enorm styrka.

FAST2 är ett helhetssystem.

Det innebär att vi täcker in alla huvudsakliga verksamhetsprocesser i ett fastighetsbolag. Detta gör vi med ett system som sitter ihop. All information lagras i en och samma databas och tillgängliggörs i realtid för olika användare på olika platser ifrån anpassade användargränssnitt. Administratören på kontoret använder systemapplikationen, medan fastighetsskötaren använder ett mobilt gränssnitt och hyresgästen använder webbplatsen. Allt på ett säkert sätt, utan kostsamma integrerationer och mellanlagring av data.

FAST2 är ett moduluppbyggt fastighetssystem och är skalbart för organisationen att växa och utvecklas i. Grunden består av tre huvudområden, Hyresadministration, Uthyrning och Förvaltning, som sedan delas in i undermoduler och funktioner.

90%

av alla avier skickas digitalt

Avtal och hyresadministration med full kontroll.

FAST2 har ett heltäckande stöd för avtal och hyresadministration. Systemet har genom kravställning från våra kunder uppnått funktionalitet som täcker de allra flesta behov. I systemet finns stöd för avtalshantering, hyresdebitering, hyresavisering, hyressimulering, indexreglering, periodisering, inbetalningar, kravhantering, mediadebitering, intäktsbudget, diversefakturering och mycket mer.

FAST2 integrerar med de flesta ekonomisystem på den svenska marknaden. I systemet finns mängder av rapporter, listor och avtalsmallar. Vi integrerar även med andra leverantörer av avtalsmallar.

Uthyrning och marknad med kraftfulla möjligheter.

Marknadssystemet i FAST2 ger fullständig kontroll över uthyrningen. Det är fullt integrerbart med moderna webbplatser där bostadssökande kan registrera sig, lämna önskemål, prenumerera och aktivt söka lägenhet, ställa sig i parkeringskö, eller registrera sig i en intressebank för nyproduktion eller lokaler. FAST2 lämnar öppet för er att bestämma vad ni vill hyra ut eller hantera köer för.

En av våra stora styrkor är den flexiblitet och höga grad av automatisering som vi har erfarenhet av att bygga in i uthyrningsprocesserna. Genom att kombinera uthyrningen med Att-göra-listor, systemets Ärendehantering, och Meddelandehantering får uthyrningsavdelningen kraftfulla verktyg för att säkerställa effektiv och korrekt kommunikation med kunden.

85%

valde BankID för avtalssignering online

1/7

av Sveriges yta förvaltas i FAST2

Förvaltning på ett effektivare vis

FAST2 har ett heltäckande modulutbud för en effektiv förvaltning. Med Underhållsmodulen ges full kontroll på såväl inre som yttre underhåll. Arbetsordermodulen ger er kraftfulla verktyg för hantering av felanmälningar, underhållsarbeten, skador och reparationer, med koppling till entreprenörsavtal och avrapportering, och utöka detta med Driftsmodulen så säkerställer ni att regelbundna kontroller och byten av förbrukningsmaterial görs. Med Besiktningsmodulen planerar och utför ni besiktningar så som avflyttningsbesiktningar och kontrollbesiktningar.

Med ett väl uppsatt underhåll kan påbyggnad med Budgetmodulen för kostnadsbudget användas. Budgetunderlaget kan exporteras till budget- och prognossystem. Följ upp mot budgeten genom att använda Projektmodulen och beställ arbeten i projekten med Beställningsmodulen. Med denna helhetslösning för förvaltning har kunden full kontroll.

Mobilitet som ger mer tid och bättre service.

Att ha mobil åtkomst till sitt fastighetssystem är en självklarhet i modern fastighetsförvaltning. Det sparar tid och kostnader och är dessutom mer miljövänligt då såväl utskrifter som bränslekostnader minskar avsevärt. Med applikationer för Mobil Förvaltning, Mobil Arbetsorder och Mobil Besiktning har användaren alltid den senaste informationen till hands. Arbetet utförs enligt väl beprövade arbetssätt med 15 års erfarenhet av mobila applikationer.

Med mobila teknik dokumenteras händelser och skador direkt på plats med exempelvis kamera eller genom att direkt uppdatera underhållsstatus i fastighetssystemet. Åtkomst till kontaktinformation eller objektsinformation gör att snabba beslut kan fattas på plats.

9/10

besiktningar hanteras via mobilen

80%

väljer FAST2’s helhetslösning för webb

Webb på det vis era kunder förväntar sig.

Webbplatsen är sedan många år en central punkt för kommunikation med hyresgäster och potentiella kunder. FAST2 har som pionjärer inom webb för bostadsföretag lång erfarenhet och ett väl utbyggt stöd för att skapa dessa moderna webbplatser med portaltjänster för era kunder.

FAST2 kan erbjuda helhetslösningar för webbplats med CMS-systemet WordPress, grafisk design och implementation av elektroniska tjänster till mycket konkurrenskraftiga priser. Vår erfarenhet och kunskap slår vilken webbbyrå som helst på fingrarna. Det innebär dock inte att vi hindrar våra kunder från att själva välja. FAST2 kan leverera sina portaltjänster i s.k. widgetform vilket gör att våra kunder kan välja att implementera sina webbplatser ihop med webbyråer eller IT-konsultbolag om så önskas.