Hoppa till innehåll

Fastighetssystem med användaren i fokus

Med FAST2 får du ett heltäckande fastighetssystem för bostadsfastighetsbolag och en leverantör som sätter kunden i fokus. Systemet ger användare rätt verktyg utifrån den roll och ansvar som personen har. Det ger effektiva processer och en organisation som kan frigöra sin fulla potential.
Våra värdeord är inkluderande, innovation, entusiasm och ansvar. Vi brinner för våra produkter och för att ge fastighetsbolag och bostadsbolag långsiktigt hållbara system och kundnära tjänster.

FAST2 kan driftas på Microsoftplattform likväl som på Linux med MySQL databas. Användaren kan köra FAST2 i Windows, Linux eller Mac. Det ger kunden möjlighet att välja, och det är en enorm styrka.

FAST2 är ett helhetssystem.

Det innebär att vi täcker in alla huvudsakliga verksamhetsprocesser i ett bostadsfastighetsbolag. Detta gör vi med ett system som sitter ihop. All information lagras i en och samma databas och tillgängliggörs i realtid för olika användare på olika platser ifrån anpassade användargränssnitt. Administratören på kontoret använder systemapplikationen, medan fastighetsskötaren använder ett mobilt gränssnitt och hyresgästen använder webbplatsen. Allt på ett säkert sätt, utan kostsamma integrerationer och mellanlagring av data.

FAST2 är ett moduluppbyggt fastighetssystem och är skalbart för organisationen att växa och utvecklas i. Grunden består av tre huvudområden, Hyresadministration, Uthyrning och Förvaltning, som sedan delas in i undermoduler och funktioner.

90%

av alla avier skickas digitalt

Avtal och hyresadministration med full kontroll.

FAST2 har ett heltäckande stöd för avtal och hyresadministration. Systemet har genom kravställning från våra kunder uppnått funktionalitet som täcker de allra flesta behov. I systemet finns stöd för avtalshantering, hyresdebitering, hyresavisering, hyressimulering, indexreglering, periodisering, inbetalningar, kravhantering, mediadebitering, intäktsbudget, diversefakturering och mycket mer.

FAST2 integrerar med de flesta ekonomisystem på den svenska marknaden. I systemet finns mängder av rapporter, listor och avtalsmallar. Vi integrerar även med andra leverantörer av avtalsmallar.

Automatiserad debitering/avisering

Med en automatiserad avisering får ni en enkel process från debitering till att hyresgästen får sin hyresavi på valfritt sätt. I denna process skapas även bokföringsjournalen per automatik samt exporteras till ert ekonomisystem.

Automatiserad inläsning/uppdatering av betalningar

FAST2 kan automatiskt läsa in inbetalningsfiler och uppdatera transaktionerna mot avier och fakturor.

Autogiro

Låt era hyresgäster ansöka om autogiro via er eller sin bank. När autogiromedgivandet beviljas uppdateras FAST2. 

FAST2 kan skapa betaluppdrag för autogiro automatiskt varje månad.

IMD

Införande av individuell mätning och debitering av energiförbrukning har visat sig minska förbrukningen avsevärt. FAST2 har ett helautomatiserat IMD-flöde, från import av mätvärden tills att det går ut till hyresgästen. Utöver det finns även detaljerade rapporter för IMD samt färdiga integrationer till exempelvis EcoGuard Curves.

Deposition

FAST2 erbjuder hantering av depositioner som ni sedan kan hantera som säkerhet eller använda som betalning.

Fastighetsskatt

Med rätt uppgifter i systemet kan FAST2 beräkna fastighetsskatt och taxeringsvärden. När fastighetsskatt är beräknad kan FAST2 automatiskt placera fastighetsskatt per avtal antingen via andels- eller procentmodell.

Hyresändring

Du kan enkelt justera hyror samt hantera produkter i FAST2. Det finns stöd för fast belopps ändring och även procentuell förändring.

Ekonomiska körningar

I FAST2 erbjuds flera olika typer av ekonomiska körningar, där ni bland annat kan hantera osäkra fordringar, avskrivningar, bortbokning, flytt av restbelopp, sena betalare, etc.

Krav

I FAST2 kan ni enkelt sätta upp olika kravcykler för olika typer av avtal. Ni kan också hantera avflyttade och dödsbon i er kravprocess. Det finns stöd för att hantera i egen regi eller via valfritt inkassobolag exempel Svea Inkasso, Intrum, Visma Collector, Ropo Capital.

Integrationer

IMD
Avisering/Print/Digitala avier/Efaktura (avier, fakturor)
Inbetalningar/Utbetalningar
Ekonomisystem (8 olika system, 16 olika format)
Inkasso
InExchange
Mondido
Avy
Pagero
Autogiromedgivande
2-vägs integration Poängen

Fakturering

Skickar ni mycket småfakturor och vill kunna fakturera arbetsordrar?

I FAST2 kan du automatiskt skapa fakturor från fakturera arbetsordrar och välja om du vill direktfakturera eller avisera fakturorna för en mer central hantering.

Uthyrning och marknad med kraftfulla möjligheter.

Marknadssystemet i FAST2 ger fullständig kontroll över uthyrningen. Det är fullt integrerbart med moderna webbplatser där bostadssökande kan registrera sig, lämna önskemål, prenumerera och aktivt söka lägenhet, ställa sig i parkeringskö, eller registrera sig i en intressebank för nyproduktion eller lokaler.
FAST2 lämnar öppet för er att bestämma vad ni vill hyra ut eller hantera köer för.

Automatiserad uthyrning

Många fastighetsbolag lägger idag mycket tid på att hjälpa sina kunder att byta fordonsplats eller att hyra ut långtidsvakanta platser. Låt istället FAST2 sköta jobbet! Med hjälp av automatisk publicering och ompublicering, automatiska erbjudanden och uthyrning med digital signering blir processen självgående.

Om hel flödet ska vara automatiserat eller bara vissa delar bestämmer ni själva. Självklart fungerar automatisering även på bostäder och förråd.

Korttidsuthyrning

Ett sätt att minska vakanskostnaden är korttidssuthyrning.

Kanske har ni stamrenovering på gång?
Istället för att låta en lägenhet stå tom i väntan på att projektet ska starta, hyr ut lägenheten på begränsad tid. Ni anger redan i publiceringen vilket avflyttningsdatum som gäller.

Parkeringstillstånd

För att slippa hantering med fysiska parkeringstillstånd låter ni istället hyresgästen ange sitt registreringsnummer. Uppgifter till tredje part (bevakningsbolag) exporteras automatiskt.

Digital signering

Idag kan du boka, beställa och signera det mesta med e-signering. Självklart ska man även kunna signera ett nytt p-platsavtal eller säga upp sin lägenhet hemifrån soffan. Med hjälp av vår signeringsfunktion tillmötesgår vi era kunder och effektiviserar ert arbete.

85%

valde BankID för avtalssignering online

1/7

av Sveriges yta förvaltas i FAST2

Förvaltning på ett effektivare vis

FAST2 har ett heltäckande modulutbud för en effektiv förvaltning. Med Underhållsmodulen ges full kontroll på såväl inre som yttre underhåll. Arbetsordermodulen ger er kraftfulla verktyg för hantering av felanmälningar, underhållsarbeten, skador och reparationer, med koppling till entreprenörsavtal och avrapportering, och utöka detta med Driftsmodulen så säkerställer ni att regelbundna kontroller och byten av förbrukningsmaterial görs. Med Besiktningsmodulen planerar och utför ni besiktningar så som avflyttningsbesiktningar och kontrollbesiktningar.

Med ett väl uppsatt underhåll kan påbyggnad med Budgetmodulen för kostnadsbudget användas. Budgetunderlaget kan exporteras till budget- och prognossystem. Följ upp mot budgeten genom att använda Projektmodulen och beställ arbeten i projekten med Beställningsmodulen. Med denna helhetslösning för förvaltning har kunden full kontroll.

Titel

innehåll

Mobilitet som ger mer tid och bättre service.

Att ha mobil åtkomst till sitt fastighetssystem är en självklarhet i modern fastighetsförvaltning. Det sparar tid och kostnader och är dessutom mer miljövänligt då såväl utskrifter som bränslekostnader minskar avsevärt. Med applikationer för Mobil Förvaltning, Mobil Arbetsorder och Mobil Besiktning har användaren alltid den senaste informationen till hands. Arbetet utförs enligt väl beprövade arbetssätt med 15 års erfarenhet av mobila applikationer.

Med mobila teknik dokumenteras händelser och skador direkt på plats med exempelvis kamera eller genom att direkt uppdatera underhållsstatus i fastighetssystemet. Åtkomst till kontaktinformation eller objektsinformation gör att snabba beslut kan fattas på plats.

9/10

besiktningar hanteras via mobilen

80%

väljer FAST2’s helhetslösning för webb

Webb på det vis era kunder förväntar sig.

Webbplatsen är sedan många år en central punkt för kommunikation med hyresgäster och potentiella kunder.
FAST2 har lång erfarenhet av webb för bostadsföretag och ett väl utbyggt stöd för att skapa moderna webbplatser med portaltjänster för era kunder.

FAST2 kan erbjuda helhetslösningar för webbplats med CMS-systemet WordPress, grafisk design och implementation av elektroniska tjänster. 
Det innebär dock inte att vi hindrar våra kunder från att själva välja.

FAST2 kan leverera sina portaltjänster i s.k. widgetform vilket gör att våra kunder kan välja att implementera sina webbplatser ihop med webbyråer eller IT-konsultbolag om så önskas.

På Mina sidor kan hyresgästen se sina avier och fakturor samt besiktningsprotokoll.

Låt kunderna ta större ansvar. De vill det!

Att det inte finns tid eller resurser är ett alldeles för vanligt uttryck, och är något som ingen är nöjd med. Att skapa mer tid kräver att man lämnar ifrån sig arbete och låter andra få ta ett större ansvar eller göra saker själva. Vi har lång erfarenhet av att effektivisera tidsödande arbeten i fastighetsbolagens vardag.

Ett exempel är att automatisera uthyrningsprocessen och lägga över mer ansvar på den bostadssökande. Kunderna förväntar sig i dagsläget att fastighetsbolag tillhandahåller digitala tjänster, och tidsbesparingen för fastighetsbolaget att låta en kund själv välja en parkeringsplats, signera avtalet med bank-ID och få sin hyresavi på webben är enorm.

En man tittar i sin telefon och ler, kontorslandskap i bakgrunden.
100%

100% avrapportering av utförda arbeten innan fakturan betalas.

Låt leverantörerna ta ett större ansvar och spara pengar

Att beställa arbeten från entreprenörer kan vara både tidsödande och skapa mycket fel. Tänk er att från upptäckt behov av att reparera eller byta ut en trasig dörr till att få arbetet utfört, avrapporterat och automatisk konterat när leverantörsfakturan anländer, utan att behöva knappa i datorn, leta efter leverantörsavtal och kontakter, skriva i mail eller fylla i en massa beställningslappar.

FAST2 kan knyta ihop hela felanmälans och arbetsorderprocessen i ett smart flöde, med kopplade entreprenörsavtal och med väl inarbetade verktyg som webbportal för entreprenörer och mobila verktyg för egen personal. Detta skapar möjligheter att serva fler kunder per dag.