Hoppa till innehåll

Partners

FAST2 Connect – Partners och befintliga integrationer

Vi ser FAST2 som hjärtat i verksamheten hos ledande bostadsfastighetsbolag både idag och i framtiden. Med denna centrala position i systemlandskapet och verksamhetsprocesserna är integrationer och bra samspel med andra system en självklarhet. Vi har samlat vår filosofi kring området i det vi kallar FAST2 Connect – en helhetssyn på både information och hur denna skapar värde genom processerna.

Med detta vill vi bland annat uppnå

  • Mervärde för alla parter
  • Erbjuda en stor uppsättning standardlösningar
  • Väldefinierade och tydliga systemgränser och systemansvar
  • Integrationer som uppfyller verksamhetens behov

fastAPI

Vi har varit en aktiv del av fastAPI-projektet ända sedan de första tankarna på ett REST-baserat öppet API baserat på fi2xml började ta form i mitten av 2012. Vi har varit delaktiga i framtagandet av alla delar så här långt och var också den första leverantören att bli certifierad för fastAPI för fastighetssystem version 1.0 i september 2016.

Tillsammans med andra leverantörer i branchen, Förvaltaren i Sundbyberg och IoT-plattformsleverantören Sensative har vi även presenterat vår fastAPI-tillämpning för IoT där vi identifierat tydligt värde i en enkel men kraftfull implementation. Specifikationen är fritt tillgänglig på vår github-sida.

Våra partners

Tillsammans med våra partners skapar vi färdigpaketerade lösningar som integreras direkt på rätt ställen i processerna. Maximal nytta med minimalt med besvär.

Avy – Boendeapp som skapar mervärde för hyresgäster integrerat med FAST2.

ByBrick – Möjlighet till hosting av FAST2-systemet.

Egreement – Digital signering, BankID-inloggning på Mina sidor, digitala blanketter.

Inexchange – Elektroniska fakturor B2B, distribuera avier eller fakturor via Peppol eller andra fakturanätverk.

Mestro – Smarta funktioner och analysmöjligheter för energiuppföljning.

Tellustalk – SMS-utskick till kunder från FAST2.

Befintliga integrationslösningar

Avisering, fakturering och ekonomiska transaktioner
Integrationslösningar med flertalet av de ledande leverantörerna av print-tjänster. Lösningar för autogiro och e-faktura samt inläsning av inbetalningar via TotalIn eller BgMax. Bokföringsexport till alla vanligt förekommande ekonomisystem.

Rättvis hyressättning
Export av underlag och återläsning av hyresjustering från poängberäkningssystem.

Individuell mätning
Inhämtning av mätvärden som debiteringsunderlag via eget filformat eller vid behov konvertering till detta från andra format.

Inkasso
Integrationslösningar med flertalet inkassotjänster, komplett med export och uppdatering av ärendestatus i båda riktningar och hantering av inbetalningar mot avier som gått vidare till inkasso.

Studiemeriter och kårmedlemskap
Flera olika lösningar för att automatisera våra studentbostadsbolags hantering av krav på kårmedlemskap och studiemeriter.

Kreditupplysning och folkbokföring
Kontroller av kreditvärdighet och folkbokföringsadress, både manuellt och automatiskt integrerat i uthyrningsprocessen.

Kontering av leverantörsfakturor
API:er för helautomatisk kontering och beloppsuppdatering av beställt, utfört och fakturerat arbete.

Single sign on för hyresgäster
En rad single sign on-lösningar för allt från tvättstugebokningslösningar till energistatistik gör att era hyresgäster kan nå olika lösningar direkt från Mina sidor utan att behöva hantera inloggningar i några andra system. Självklart kan olika system knytas till olika byggnader och fastigheter så att rätt person bara ser de funktioner som är relevanta för det egna boendet.

Avtalsmallar
Integration för att utforma avtal mot Fastighetsägarna dokument och föra tillbaka det avtalet till FAST2.

Ny partner?

Har just du en tjänst som du tror skulle passa oss och våra kunder? Hör av dig oss så ser vi vad vi kan göra tillsammans.